PROCESSOS

SOFT-TOOLING

SOFT-TOOLING
FAMÍLIES MARCA QUANT. CARACTERÍSTIQUES
Làser (CNC) PRIMA 1 4000W; Magatzem automàtic xapa: Màx. format xapa: 3000x1500mm
Punxonadores (CNC) DANOBAT, GOITI 2 30TN; Magatzem automàtic xapa; Fins a 1000 C.P.M.
Plegadores (CNC) TRUMPH, AJIAL, MEBUSA 6 Xapa fins a 3000mm Útil d’ajut al plegat
Cisalles GUILLEM, MEBUSA 3 Xapa fins a 3000mm