WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

W celu uzyskania elastyczności i konkurencyjności oraz  w celu dostosowywania się do wymogów lokalnych klientów i dla produktów o mniejszym obciążeniu technicznym  i mniejszym nakładzie, w 2011 roku powstało SOME PLUS. Jest to gałąź biznesu, która już istniała, ale teraz jest niezależna od SOME AUTOMOTIVE. Skoncentrowana na produktach „soft-tooling” i krótkich seriach z nie-progresywnym „hard-tooling”, SOME PLUS weszła w filozofię Lean i narzędzia Kaizen, aby zaznaczyć swój obszar w rynku krajowym. Filary filozofii firmy są takie same jak w  GRUPIE SOME, ale stosowane są do innych sektorów, które wymagają odpowiednich strategii i środków. Wszystkie umiejętności i doświadczenie, które wynikają z lat pracy w branży motoryzacyjnej są stosowane do sektorów krajowych ale w sposób bardziej bezpośredni, praktyczny i elastyczny.