Diferències entre l’estampació de metalls en fred i l’estampació de metalls en calent

13/02/2019

Hi ha dos tipus d'estampacions, l'estampació en fred i l'estampació en calent, segons la temperatura que s'apliqui al material a deformar.

Diferències entre l’estampació de metalls en fred i l’estampació de metalls en calent

L'estampat de metalls o estampació és la tècnica de fabricació utilitzada per a la transformació de xapa metàl·lica, on es sotmet la peça a una càrrega de compressió entre dos motlles. Aquesta càrrega és aplicada a través de premses hidràuliques o mecàniques que proporcionen una gran capacitat i versatilitat per aplicar els processos més eficients i productius en funció dels requeriments de cada projecte.

Hi ha dos tipus d'estampacions, l'estampació en fred i l'estampació en calent, segons la temperatura que s'apliqui al material a deformar.

 

DIFERÈNCIES DE L'ESTAMPACIÓ EN FRED I EN CALENT

La temperatura que s'aplica en la deformació del metall, és el factor clau que diferencia la tècnica d'estampació metàl·lica en fred i en calent. Aquesta línia que separa els dos processos ve determinada per la temperatura de recristal·lització. Si la temperatura aplicada és major a aquesta, és estampació en calent, mentre que, si és menor, el procés s'anomena estampació en fred.

La temperatura de recristal·lització és la temperatura per la qual un material treballat en fred es recristal·litza, és a dir, que com passa en tot material deformat, es forma una microestructura de grans nous que tenen poques dislocacions en la seva estructura cristal·lina. Aquest factor depèn de la temperatura de fusió del metall, així com del grau de deformació en fred, entre d'altres. Per tant, no és una temperatura fixa.

ESTAMPACIÓ METÀL·LICA EN CALENT

L'estampació de metalls en calent es realitza amb una temperatura major a la temperatura de recristal·lització del metall. Aquesta tècnica implica escalfar el material fins que es torna mal·leable per conformar la peça requerida.

A diferència de l'estampació metàl·lica en fred, la peça resultant té menys precisió dimensional, encara que permet fer més deformacions a la peça gràcies a la seva elevada temperatura.

ESTAMPACIÓ EN FRED

En l'estampació metàl·lica en fred, el material es fabrica amb una temperatura menor a la temperatura de recristal·lització. En aquest procés, la deformació del gra de l'estructura cristal·lina permet obtenir anisotropia en l'estructura microscòpica. Així doncs, les propietats com l'elasticitat o la ductilitat del metall experimenten alteracions que permeten fabricar materials més resistents, així com solucions de reducció del pes de la peça final.

En SOME, som especialistes en processos d'estampació en fred. Les principals tècniques que desenvolupem són:

Embotició profunda i semi-profunda
Estampació amb matrius progressives
Aquestes operacions d'estampacions metàl·liques estan dirigides a projectes que requereixen altes productivitats en sèries mitjanes o llargues.

Per a això, en SOME comptem amb un ampli parc de premses mecàniques de fins a 350 tones per desenvolupar el procés d'estampació metàl·lica. També disposem de premses hidràuliques d'embotició profunda i semi-profunda de fins a 500 tones.

Està maquinària ens permet realitzar operacions d'estampació en fred per fabricar peces i components de diferents materials, com acer, acer inoxidable o alumini.

Si necessita més informació sobre les tècniques d'estampació en fred, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre equip.

Últimas noticias

SOME S.A. utilitza cookies pròpies i de tercers per a mantenir la sessió, oferir una millor experiència i obtenir dades estadístiques de navegació dels usuaris.

Per a més informació pots visitar nostra Política de Cookies